Transport escolar

Servei de trasllat amb autocar, tant a l’àmbit diari a les escoles, com a sortides puntuals.

  • Desplaçaments diaris
  • Excursions d’un dia
  • Colonies
  • Campaments
  • Instal·lacions esportives
  • Activitats extraescolars
  • Viatges fi de curs

Tots els autocars compleixen estrictament la normativa vigent respecte a la ITV, assegurances de viatgers RD433/2001 sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors; i la normativa respecte al temps de conducció i descans dels conductors RD561/2006.


demani pressupost

ESCOLAR

INICI


flota


Pressupost


Contacte


Mencions legals