Grups Culturals/
socials

Per a esdeveniments  especials culturals, socials, etc

  • Teatre i espectacles 
  • Conferencies i convencions
  • Concerts
  • Manifestacions

Tanmateix, us oferim trajectes de curta durada, tant de dia com de nit, a cotitzar segons la distància i la franja horària.

GRUPOS CULTURALES Y SOCIALES